Maatregelen i.v.m. coronacrisis blijven van kracht tot medio december 2020

Naar aanleiding van de persconferentie van het kabinet op dinsdag 3 november jongstleden is er voor wat betreft de schietsportverenigingen niets veranderd. Dat betekent dat alle maatregelen zoals die op 13 oktober 2020 werden afgekondigd van kracht blijven.
Vanwege de 1,5 meter regel is het op dit moment helaas niet mogelijk nieuwe leden aan te nemen daar een veilige begeleiding niet gegarandeerd kan worden.