Vereniging geopend

Vanaf 28 Juni doen wij het zónder (baanplanner) !!
Wij zijn verheugd te melden dat de baanplanner vanaf maandag 28 juni, NIET langer zal worden gebruikt!
Naar aanleiding van de laatste berichtgeving door de KNSA op 23 juli j.l. Is het gebruik van een reserveringssysteem niet meer verplicht.
1,5 meter afstand in acht nemen blijft nog wél van kracht.