Artikelen door Admin

E-screener opgeschort

Lees het volledige bericht van de KNSA omtrent de opschorting van de gewraakte e-screener….KNSA – Nieuwsbrief Leest u vooral de laatste alinea in het bericht: “…Het ministerie werkt nu aan een aanpassing van de Regeling, en gedurende die periode kunnen helaas nieuwe aanvragen voor een verlof niet in behandeling worden genomen…“

Algemene ledenvergadering 2022

Op woensdagavond 29 juni om 19:00 uur zal de algemene ledenvergadering 2022 plaatsvinden. Eventuele punten voor de agenda, kunt tot uiterlijk 22 juni mailen naar: bestuur@vslangedijk.nl met als onderwerp: Agendapunt  Definitieve agenda: Opening Vaststellen Agenda Mededelingen Notulen ALV 2021 Jaarverslag van de voorzitter Financieel verslag van de penningmeester Verslag Kascommissie Begroting 2022 Ingekomen stukken Pauze […]

Minister benoemt Commissie WWM!

De Commissie WWM heeft tot taak het maken van een probleem-inventarisatie ten aanzien van het functioneren van de Wet wapens en munitie en de onderliggende regelgeving.Belangrijke prioriteit in de commissie voor de KNSA zal zijn het streven naar een langere geldigheidsduur van een verlof, het digitaliseren c.q. moderniseren van allerhande procedures en het stopzetten van […]

NPSA Handgun 2 parcours wedstrijden VS Langedijk

Van 22 t/m 24 oktober 2021 zullen de NPSA Handgun 2 parcours wedstrijden plaatsvinden.De opbouw van het parcours zal dinsdag 19 oktober starten.De vereniging is hierom voor regulier gebruik gesloten van 19 t/m 24 oktober. Om mee te kunnen doen dient u lid te zijn van de Nederlandse Parcours Schutters Associate (NPSA)Lid worden! Registreren voor […]

Vereniging geopend

Vanaf 28 Juni doen wij het zónder (baanplanner) !!Wij zijn verheugd te melden dat de baanplanner vanaf maandag 28 juni, NIET langer zal worden gebruikt!Naar aanleiding van de laatste berichtgeving door de KNSA op 23 juli j.l. Is het gebruik van een reserveringssysteem niet meer verplicht.1,5 meter afstand in acht nemen blijft nog wél van […]

Vereniging gesloten

Naar aanleiding van de huidige covid-19 maatregelen, is de vereniging helaas gesloten.Voor zover bekendgemaakt zal deze sluiting in ieder geval tot en met dinsdag 11 mei 2021 van kracht zijn.U kunt hierom helaas op dit moment geen gebruik maken van onze baanplanner.