Klik om  je te verzekeren van een plek op de  eerstvolgende wedstrijd dag. Vermeld bij het reserveren uw KNSA lidnummer.
Om logistieke redenen is het niet langer mogelijk om jezelf in één keer in te schrijven voor alle wedstrijd dagen. Na iedere wedstrijddag zal de inschrijving voor de volgende wedstrijddag worden opengezet.
Deelname is mogelijk bij volwaardig lidmaatschap (ná aspirant periode = minimaal 6 maanden). Komen kijken is uiteraard wel mogelijk.