Minister benoemt Commissie WWM!


De Commissie WWM heeft tot taak het maken van een probleem-inventarisatie ten aanzien van het functioneren van de Wet wapens en munitie en de onderliggende regelgeving.
Belangrijke prioriteit in de commissie voor de KNSA zal zijn het streven naar een langere geldigheidsduur van een verlof, het digitaliseren c.q. moderniseren van allerhande procedures en het stopzetten van de e-screener.

Voor het nalezen van het Instellingsbesluit klik hier.

Interne competitie Service Pistool 2022

Er zijn een 6-tal zondagen waarop de leden zich kunnen inschrijven voor de interne Service Pistool competitie. Erg leuk om aan mee te doen, laagdrempelig én kosteloos! Er zijn 12 wedstrijden gepland verdeeld over 6 zondagen t.w.: 6 maart, 17 april, 12 juni, 24 juli, 25 september en 20 november

Ja leuk!, ik meld mij aan….